Zdjęcie

Przedstawiamy poniżej zdjęcie ukończonego budynku i najbliższej okolicy: