Sprzedaż

Felix Development nie zawiera z klientami umów deweloperskich, a tym samym nie przyjmuje od nich żadnych przedpłat na koszty budowy zamówionego mieszkania. Wynika to z przyjętych założeń, że bezpieczeństwo naszego klienta jest sprawą najważniejszą.  Spółka sprzedaje klientom gotowe lokale w budynkach odebranych przez nadzór budowlany i oddanych już do eksploatacji.
W przypadku gdy klient zgłosi taka potrzebę ze względu na wymagania kredytującego go banku, Felix Development może podpisać z nim umowę przedwstępną, która określi wszystkie warunki przyszłej umowy sprzedaży.
Umowa przedwstępna nie wymaga formy aktu notarialnego i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli klient zechce zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, będzie musiał pokryć jego koszty.
Umowa sprzedaży mieszkania zawierana jest zawsze w formie aktu notarialnego. W momencie jej podpisania na nabywcę przenoszona jest własność lokalu oraz własność ułamkowej części nieruchomości wspólnej. Nowy właściciel staje się zarazem z mocy prawa członkiem wspólnoty mieszkaniowej obejmującej wszystkich mieszkańców budynku. W związku z powyższym w momencie podpisywania umowy uzgodniona kwota musi znajdować się na koncie sprzedającego.