O firmie

Felix Development jest firmą rodzinną. Wszyscy 4 wspólnicy są najbliższymi krewnymi i zarazem doświadczonymi przedsiębiorcami. Kapitał Spółki jest całkowicie polski.
Spółka nie korzysta i nie zamierza korzystać w przyszłości z żadnych kredytów. Inwestycje swoje realizuje wyłącznie ze zgromadzonego wcześniej kapitału własnego. Forma prawna Spółki Jawnej, niemal nigdy nie stosowana przez deweloperów, została wybrana świadomie jako gwarantująca największe bezpieczeństwo dla kontrahentów firmy. Za swoje zobowiązania Spółka Jawna odpowiada bowiem całym majątkiem własnym oraz całymi majątkami prywatnymi posiadanymi przez wszystkich wspólników.
Spółka jest zawsze  właścicielem działek, na których realizuje swoje inwestycje. Działki nie są i nigdy nie będą obciążone hipotecznie. Budowane na nich mieszkania są wolne od jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich. Oznacza to, że ich właściciele nie będą obciążeni wysokimi opłatami za użytkowanie wieczyste, które w Warszawie stale wzrastają.
Felix Development S.J. nie jest deweloperem w rozumieniu Ustawy z dnia 16.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Spółka buduje bowiem mieszkania wyłącznie ze środków własnych i w związku z tym nie zawiera z przyszłymi nabywcami umów deweloperskich. Sprzedaje gotowe lokale już po ich wyodrębnieniu i ustanowieniu ich odrębnej własności. Zawierane notarialne umowy sprzedaży są ostateczne i przenoszą od razu własność wyodrębnionego lokalu mieszkalnego na nabywcę.