Polityka prywatności

  1. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest Firma. Jej aktualne dane teleadresowe podano w zakładce Kontakt.
  2. Z chwilą wysłania przez Państwa do nas jakiejkolwiek wiadomości (niezależnie od jej formy – elektronicznej, papierowej, telefonicznej, bądź innej) udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prowadzenia korespondencji, a także w innych celach – jeżeli wynika to z treści owej korespondencji.
  3. W ramach funkcjonowania strony internetowej korzystamy z tzw. plików cookies oraz integracji z portalami społecznościowymi oraz serwisami analityki internetowej. Dane zbierane w ten sposób przechowywane są w formie zanonimizowanej, tj. uniemożliwiającej jednoznaczną identyfikację osób.
  4. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych. Państwa dane są przekazywane dobrowolnie.
  5. Mają Państwo prawo do informacji o swoich danych osobowych przechowywanych u nas, a także do żądana ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia.
  6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe konsumentów nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim w tych celach.