Rezerwacje

W chwili obecnej nie prowadzimy sprzedaży mieszkań, ale jest już możliwe zawieranie umów rezerwacyjnych na następujących warunkach:

 • Do chwili zakończenia budowy – nie pobieramy żadnych zaliczek ani zadatków.
 • W ciągu 30 dni od usamodzielnienia lokalu:
  • zawieramy od razu ostateczną umowę przeniesienia własności lokalu
  • lub – jeśli klient potrzebuje więcej czasu na zgromadzenie funduszy – zawieramy umowę przedwstępną.

Finanse:

 • Przy rezerwacji klient wpłaca jedynie symboliczną kaucję w wysokości 25.000 zł (do rozliczenia przy umowie przedwstępnej lub ostatecznej).
 • Przy umowie przedwstępnej (jeśli jest zawierana) klient wpłaca zadatek w wysokości 10% ceny.
 • Na życzenie klienta  – możemy wydać lokal już po otrzymaniu 25% ceny.
 • Przy umowie ostatecznej klient wpłaca resztę ceny.

Stan faktyczny i prawny:

 • Gwarantujemy absolutne bezpieczeństwo: Klient kupuje gotowe mieszkanie.
 • Nie występuje ryzyko rozbieżności pomiędzy ofertą, a ostatecznym wyglądem, położeniem, wymiarami itp. Już na etapie umowy przedwstępnej klient zna dokładny stan lokalu.
 • W chwili podpisania umowy ostatecznej klient staje się w pełni właścicielem lokalu.